Lugnet den lilla by vi bor i
 

På mitten av 50-talet sålde Emanuel Nodén ut mark i Lugnet till Vaksala kommundel och det blev början på det område som idag heter Lugnet. Kommunen gjorde vägen i Lugnet och styckade av marken till sommarstugstomter som sedan såldes till privatpersoner.

I mitten av 60-talet hade det börjat byggas små sommarstugor på tomterna i Lugnet. De första byggloven som hittats av Carina Edin är från 1962. Cirka 10 år senare börjar några av sommarstugsgästerna flytta ut permanent och bo i sina små sommarstugor året runt.

I dagsläget är vi nästan 50 fast boende, 2008.Lugnet ligger ca.6 km söder om Uppsala. Vi har en egen bryggklubb med brygga i Fyrisån

Foto: Hans Eklund

Lugnet från helikopter

Bryggan